Semafor Mediateknik

Semafor är svensk distributör för en rad av de bästa leverantörerna på marknaden när det gäller trådlösa mikrofoner, hörselhjälpmedel, kommentatorsystem, digitala klockor m.m.

Med vår långa branscherfarenhet erbjuder vi dig det bästa från de bästa.

Det innebär tillförlitlighet, kvalitet och leveranssäkerhet.

Några exempel på större företag och institutioner som gett Semafor förtroendet att leverera utrustning:
Sveriges Television, Sveriges Radio, Scania, Sandvik, Östgöta teatern, Göteborgs Stadsteater, Twentyfourseven, Ljud & Bildmedia, Dagsljus, MTG, Stockholms Stadsteater, Stockholms Operan, med flera.

 

På den svenska marknaden representerar vi:

Wisycom – trådlösa mottagare/sändarsystem av högsta klass

Phonak – trådlösa monitorsystem för TV, teatrar/arenor/muséer m.m.

Glensound – kommentatorsystem och mängder med ”smarta burkar" för OB

Ghielmetti –audio system

 

Kvalitets och miljö ansvar.

Hos Semafor Mediateknik AB, betyder kvalitet mer än att bara vara säker på att produkterna möter våra kunders högt ställda förväntningar.
Vi arbetar med produkter som är tillverkade av några av Europas ledande tillverkare och som i sin tur har högt ställda krav på framställningen av produkterna och att tillverkningen utförs högkvalitativt i alla led. Semafor Mediateknik AB:s verksamhet bedrivs på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

Med hållbarhet menas att behoven för både nuvarande och kommande generationer skall uppfyllas.

Som medlem i LLB (Leverantörsföreningen för ljud, ljus och bild för professionellt bruk) , så följer vi den affärskod som är antagen av vår bransch organisation.

Genom samarbete med Siemens Financial Services AB kan vi även erbjuda våra kunder förmånliga finansiella lösningar.

 

OM Semaforer på Wikipedia

En semafor är ett optiskt signalmedel, avsett att synas på långt håll i dagsljus. Semaforer användes tidigare som huvudsignaler på järnvägar, och hade då en eller flera vingar varmed till exempel "stopp" eller "kör" kunde visas. I Sverige finns semaforer fortfarande på museijärnvägar, men i till exempel Tyskland är de fortfarande vanliga.

På ångbåtsbryggor (som numera oftast trafikeras av dieseldrivna fartyg) finns ofta ett slags semafor för att passagerare skall kunna visa att de önskar stiga på båten. På vissa orter på landsbygden finns även semaforer på buss- och rälsbusshållplatser. Den som vill åka fäller ut semaforen, vilken visar att det finns passagerare som vill åka, i annat fall behöver föraren inte stanna vid hållplatsen. Denna anordning kallas ofta plåtstins.

 

Adress

Semafor Mediateknik AB
Järnvägsgatan 36,
131 54 Nacka, Sweden
08-556 785 50

Medlem i

Leveranstörsföreningen Ljud, Ljus och Bild
FACEBOOK