Radioactive

Mycket robust och stabilt inter com från Radio Active Designs i USA.
Interkommet kommer att bli gödkänd för användning i EU efter nyåret 2018.

PDF info

Länk till Radio Active Designs Radio Active Designs

RAD Set Up 18 Drops

 

Adress

Semafor Mediateknik AB
Järnvägsgatan 36,
131 54 Nacka, Sweden
08-556 785 50

Medlem i

Leveranstörsföreningen Ljud, Ljus och Bild
FACEBOOK