Phonak


Roger BaseStation

Roger BaseStation för Roger Earpice

Roger Multimedia Hub

Multimeda sändare för Roger Earpiece systemet.

Roger Touchscreen Mic

Roger Touchscreen Mic

Adress

Semafor Mediateknik AB
Järnvägsgatan 36,
131 54 Nacka, Sweden
08-556 785 50