Skip to main content

Semafor Mediateknik

Semafor är svensk distributör för en rad av de bästa leverantörerna på marknaden när det gäller trådlösa mikrofoner, interkom system, hörselhjälpmedel, kommentatorsystem, digitala klockor, mikrofoner m.m.

Med vår långa branscherfarenhet erbjuder vi dig bara  "det bästa från de bästa".

Det innebär tillförlitlighet, kvalitet och leveranssäkerhet.

Några exempel på större företag och institutioner som gett Semafor förtroendet att leverera utrustning:
Sveriges Television, Sveriges Radio, Scania, Sandvik, Östgöta teatern, Göteborgs Stadsteater, Ljud & Bildmedia, Dagsljus, MTG, Metronome Rental, Stockholms Stadsteater, Stockholms Operan, Göteborg Konsert hus med flera.

 

På den svenska marknaden representerar vi bland annat:

Wisycom – trådlösa mottagare/sändarsystem av högsta klass

Phonak – trådlösa monitorsystem för TV, teatrar/arenor/muséer m.m.

Glensound – kommentatorsystem och mängder med ”smarta burkar" för OB

Riedel –Interkom system av världsklass

Punqtum- Interkom by Riedel

Wharton- digitala klockor 

 

Kvalitets och miljö ansvar.

Hos Semafor Mediateknik AB, betyder kvalitet mer än att bara vara säker på att produkterna möter våra kunders högt ställda förväntningar.
Vi arbetar med produkter som är tillverkade av några av Europas ledande tillverkare och som i sin tur har högt ställda krav på framställningen av produkterna och att tillverkningen utförs högkvalitativt i alla led. Semafor Mediateknik AB:s verksamhet bedrivs på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

Med hållbarhet menas att behoven för både nuvarande och kommande generationer skall uppfyllas.

Som medlem i LLB (Leverantörsföreningen för ljud, ljus och bild för professionellt bruk) , så följer vi den affärskod som är antagen av vår bransch organisation.

Genom samarbete med Siemens Financial Services AB kan vi även erbjuda våra kunder förmånliga finansiella lösningar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Integritetspolicy hos Semafor Mediateknik AB

Semafor Mediateknik AB vill säkerställa att dina personuppgifter alltid hanteras korrekt, är uppdaterade och skyddas. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information till oss, när du kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster.

För att kunna utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
Hur vi samlar in och använder (behandlar) personuppgifter
För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.
För att uppfylla vårt avtal
För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig/ det företag där du är anställd, behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. Om du är kund till oss i form av enskild firma eller privatperson så behandlar vi även personnummer och adressuppgifter till dig. Dessa uppgifter lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen.
För att kunna kontakta dig
För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress.
Vi använder också din e-postadress för att kunna skicka information, inbjudningar och kampanjer till dig, men du kan när som helst välja att sluta ta emot den typen av utskick genom att klicka på avregistreringslänken i foten av utskicket.
Denna information lagrar vi så länge du är kund hos oss, eller tills vi har fått information om att du inte längre är anställd hos företaget som är kund till Semafor AB.
När och hur vi delar personuppgifter med andra
Alla personuppgifter som vi behandlar lagras hos vår IT-driftleverantör som är lokaliserad Sverige. Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.
I vissa lägen är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen, vidtaga åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.
Individuella rättigheter
Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via någon av våra kontaktvägar. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. Deras kontaktuppgifter finns nedan under rubriken Tillsynsmyndighet.
Rätt till registerutdrag
Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar, ändamålen med behandlingen, om vi delat personuppgifterna med någon annan och i så fall vem, vilken källa uppgifterna har om inte du har lämnat dem direkt till oss och hur länge vi tänker spara dina uppgifter. Tänk på att en begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven.
Rätt till rättelse
Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen.
Rätt till radering
Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade. När vi raderar personuppgifter så meddelar vi också andra företag som har fått uppgifterna från oss om att de ska raderas.
Tillsynsmyndighet
För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OM Semaforer på Wikipedia

En semafor är ett optiskt signalmedel, avsett att synas på långt håll i dagsljus. Semaforer användes tidigare som huvudsignaler på järnvägar, och hade då en eller flera vingar varmed till exempel "stopp" eller "kör" kunde visas. I Sverige finns semaforer fortfarande på museijärnvägar, men i till exempel Tyskland är de fortfarande vanliga.

På ångbåtsbryggor (som numera oftast trafikeras av dieseldrivna fartyg) finns ofta ett slags semafor för att passagerare skall kunna visa att de önskar stiga på båten. På vissa orter på landsbygden finns även semaforer på buss- och rälsbusshållplatser. Den som vill åka fäller ut semaforen, vilken visar att det finns passagerare som vill åka, i annat fall behöver föraren inte stanna vid hållplatsen. Denna anordning kallas ofta plåtstins.